YURT DIŞI DİPLOMA DENKLİĞİ

Avrupa ülkelerinde üniversiteler arası tanınma, işbirliği ve öğrenci değişimini mümkün kılan Bologna anlaşmasını imzalayan ülkelerden biri olan Ukrayna’da alacağınız diplomalar tüm Avrupa’da geçerli. Bologna anlaşmasını Türkiye de imzaladığı için diplomanız Türkiye’de de geçerli olacaktır. Türkiye ve Ukrayna arasında gelişen ikili ilişkiler sonucunda YÖK Ukrayna üniversitelerini tanımakta ve diplomalarına denklik vermektedir.

DENKLİK VE TANIMA ARASINDAKİ FARK

Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından alınmış diplomalarının eşdeğerlilik işlemine `denklik’ denilmektedir. Diploma Denklik Belgesi, denkliği talep edilen yabancı diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belgedir.
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nde Tanıma, ilgili üniversitenin “öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınması” şeklinde ifade edilmiştir.

Tanıma ile denkliik aynı anlama gelmemekte olup çoğu zaman birbiri ile karıştırılmaktadır. Kurulumuzca tanınan üniversitelerin denkliik işlemi ilgili mevzuata göre değerlendirilir ve bir süreç sonunda tamamlanır. İlgili yurtdışı yükseköğretim kurumlarının Kurulumuzca tanınmakta olması o kurumdan mezunlara direk denklik hakkı vermez.

SGK İŞLEMLERİ İÇİN TANIMA BİLGİSİ YETERLİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işlemleri için ilgililerin denkliik yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır, ilgili yurtdışı yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığının öğrenilmesi yeterlidir. Bu hususta Ocak ayından beri süregelen çalışmalarımız nihayete ermiştir. Yayınlanan listede yer alan üniversiteler için bir “tanıma belgesi” alınmasına ihtiyaç kalmamış olup denkliik web sitesinden yararlanılarak SGK işlemleri yürütülecektir. Listede olmayan üniversiteler için Kurulumuza başvurulması gerekmektedir.

ÜNİVERSİTEYE BAŞVURU(DAVETİYE) İÇİN:

Ukrayna’da eğitime başlayabilmek için öncelikle  üniversitelerden kabul davetiyesi almak gerekir. Davetiye için;

-Lise Diploması

-Transkript (Not Dökümü) Mezun olduğunuz liseden alabilirsiniz.(Yüksek lisans ve Lisans tamamlamak isteyenler için gerekli)

-Pasaport Fotokopisi(Kimlik bilgilerinin olduğu sayfa)

Bu belgeleri tarayıcıdan taratıp e-mail olarak bize gönderdiğiniz zaman sizin adınıza buradan davetiyenizi alıp adresinize gönderiyoruz. Daha sonraki adımlar Ukrayna’da yapılmaktadır. Okul kaydı,oturma izni,yurt kaydı vs.

 

Ukrayna üniversitelerinden davetiye almak için buraya tıklayınız.

Rusça hazırlık sınıfı ücretleri için buraya tıklayınız.

Yıllık bölüm harç ücretlerini öğrenmek için buraya tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.